تماشاخانه

اُپِرای عشق

نویسنده و کارگردان :بهروز ‌غریب ‌پور

دستیاران کارگردان :علی ‌پاکدست، مریم ‌اقبالی، علی ‌ابوالخیریان، قاسم ‌رحمتی

آهنگساز: شورا ‌کریمی

طراح صحنه، نور و لباس:  بهروز ‌غریب ‌پور

 طراح عروسک:  علی ‌پاکدست، مریم ‌اقبالی

 دستیار طراح لباس:  مرضیه ‌نادری

 دستیار طراح صحنه: قاسم ‌رحمتی

 مدیران صحنه:  قاسم ‌رحمتی، حجت ‌هاشمی

بازی‌دهندگان عروسک: مریم ‌اقبالی، علی ‌پاکدست، علی ‌ابوالخیریان، مرجان ‌احمدی، مرضیه ‌سرمشقی، نسیم ‌امیرخسرو، هانی ‌حسینی، سارا ‌اقبال، مرضیه ‌نادری، مریم ‌رحمانی، مهرنوش ‌صادقیان، ثمین ‌جوادزاده، صدف ‌بیگدلی، زینب ‌اشرف‌زاده، سارا ‌ولی، الهام ‌وفایی

آواگران:  داوود ‌آزاد، روشنک ‌کی‌منش، حسین پیرحیاتی، رهام خورشیدوند، اسماعیل ‌الله ‌دادیان، محمدرضا موسوی، سینا سازگاری، نادر گهرسودی، کیمیا خانزادی، آرش خانزادی، حامد ‌فقیهی، محمد رضاپورمقدم، رحمن تک دهقان، امیرمسعود خسروی، محسن محبی، مهدی اکبری نفتچالی، مهدی اصغرپور، فراز قوامی، محمدحسین ‌رضایی، جلال سعادت، بهروز ‌غریب ‌پور