تماشاخانه

اُپِرای خیام

نویسنده و کارگردان:‌  بهروز ‌غریب ‌پور
طراح:  آرمان ‌مقدم ، سینا ‌شعاعی مسعود جعفری ،هانی ‌حسینی ،سهیل ‌سهیلی
پژوهشگر:  بهروز ‌غریب ‌پور آهنگساز : امیر ‌بهزاد
رهبر ارکستر:  فرنوش ‌بهزاد
دستیاران کارگردان:  علی ‌پاکدست، مریم ‌اقبالی، علی ‌ابوالخیریان، قاسم ‌رحمتی
 مدیر و برنامه ریز ضبط موسیقی در لندن:  نوید نیکبخت
آواگران:  محمد ‌معتمدی، اسحاق ‌انور، وحید ‌تاج، رها ‌یوسفی، مهدی ‌امامی، مهرداد ‌ناصحی، حامد ‌فقیهی، محمد ‌فرزین ‌ذوالقدر، شاهو ‌عندلیبی، پیام ‌رضایی، بهرنگ ‌عجم، هادی ‌فیض ‌آبادی، رحمان ‌تک ‌دهقان، روشنک ‌کی‌منش، سارا ‌زارع، فربد ‌خانی ‌زاده، اسماعیل ‌الله ‌دادیان باتشکر از اسحاق ‌انور بخاطر طراحی آوازهای سنتی و ویرایش
متنبازی دهندگان:  مریم ‌اقبالی، علی ‌پاکدست، علی ‌ابوالخیریان، مرجان ‌احمدی، مرضیه ‌سرمشقی، نسیم ‌امیرخسرو، هانی ‌حسینی، سارا ‌اقبال، مریم ‌رحمانی، مهرنوش ‌صادقیان، صدف ‌بیگدلی، زینب ‌اشرف‌زاده، سارا ‌ولی، الهام ‌وفایی
سال اجرا: 1394