تماشاخانه

اُپِرای مکبث

نویسنده:  ویلیام ‌شکسپیر
طراح و کارگردان:  بهروز ‌غریب ‌پور
آهنگساز:  جوزپه ‌وردی لیبرتو:  فرانچسکو ماریا پیاوه
خوانندگان مکبث:  جوزپه تادی Giuseppe Tadei بانکو:  جوانی فویانی Giovanni Foiani لیدی مکبث:  بریژیت نلسن Brigit Nelson
دستیاران کارگردان:  علی ‌پاکدست، مریم ‌اقبالی، علی ‌ابوالخیریان، قاسم ‌رحمتی
طراح عروسک ها:  علی ‌پاکدست
طراح لباس:  مریم ‌معینی
گروه سازندگان عروسک:  مریم ‌اقبالی، علی ‌پاکدست، محسن ‌ایمانخانی، علی ‌ابوالخیریان، سلما ‌محسنی، همایون ‌صلاحی، کاملیا ‌نوحی، مونا ‌کیانی ‌فر
بازی دهندگان عروسک:  مریم ‌اقبالی، علی ‌پاکدست، علی ‌ابوالخیریان، مرجان ‌احمدی، مرضیه ‌سرمشقی، نسیم ‌امیرخسرو، قاسم ‌رحمتی، هانی ‌حسینی، سارا اقبال، مهرنوش ‌صادقیان، صدف ‌بیگدلی، حجت ‌هاشمی، آیدا ‌کلاهی، منا ‌تعظیمی، سارا ولی، زینب ‌اشرف‌زاده، الهام ‌وفایی، مائده ‌مدنی، نیلوفر ساسانی، مجید رستم آبادی
نور پرداز و مسئول واحد نور:  حمید سلامی
طراح پوستر و بروشور و کلیه مواد تبلیغی:  آیرین ‌غریب‌پور
عکاس:  احسان ‌نقابت
تاریخ اجرا: 1395