تماشاخانه

اُپِرای رستم و سهراب

نویسنده، طراح و کارگردان :  بهروز ‌غریب ‌پور
آهنگساز : لوریس چکناواریان
دستیاران کارگردان  : علی ‌پاکدست، مریم ‌اقبالی، علی ‌ابوالخیریان، قاسم ‌رحمتی
 طراح اولیه عروسک ها:  شهرام سیف
ساخت عروسک ها:  ورنر هایرزر، کریستین هایرزر، جرالد کوبی چک
مشاور هنری ساخت عروسک ها:  ساویز فروغی
بازی دهندگان عروسک :  مریم ‌اقبالی، علی ‌پاکدست، علی ‌ابوالخیریان، مرجان ‌احمدی، مرضیه ‌سرمشقی، نسیم ‌امیرخسرو، اسم ‌رحمتی، هانی ‌حسینی، سارا اقبال، مهرنوش ‌صادقیان، صدف ‌بیگدلی، حجت ‌هاشمی، آیدا ‌کلاهی، منا ‌تعظیمی، سارا ولی، زینب ‌اشرف‌زاده، الهام ‌وفایی، مائده ‌مدنی، نیلوفر ساسانی، مجید رستم آبادی نور پرداز و مسئول واحد نور:  حمید سلامی
طراح پوستر و بروشور و کلیه مواد : آيرين غريب پور
 عکاس :  احسان ‌نقابت