تعداد اپیزودها
5
امتیاز دوره
قیمت دوره
699

علی فرهمند

علی فرهمند منتقد فيلم و مدرس سينماست. از فعاليت‌های رسانه‌ای او می‌توان به سردبيری نشريه سينما-حقيقت و دبيری سينمای جهان، مجله فرم و نقد و دبيری صفحه فرهنگ و هنر روزنامه شهروند اشاره كرد. عمده نوشته های سينمايی و هنری علی فرهمند در مجله دنيای تصوير و روزنامه شرق منتشر شده است.
از فعاليت‌های آموزشی او مي‌توان به تدريس در موسسات سينمايی‌ای از جمله موسسه پارد، انستيتو فلسفه، سينمای خانه آشنا و كارگاه آزاد فيلم اشاره كرد.

محتوای دوره

برای مشاهده دوره بر روی عنوان هر مطلب کلیک کنید.

فیلم، زبان و ابزار

09:55
در بخش اول به هنر و مديوم‌هاي مختلف پرداخته مي‌شود وموضوع چالش برانگيز چگونگي تحليل آثارهنري در مديوم‌هاي مختلف با درنظر گرفتن ابزارها و محدوديت‌هاي آن‌ها با ذكر چند مثال بررسي مي‌شود.

میزانسن

12:36
در اين بخش به اهميت ميزانسن پرداخته مي‌شود و شناخت مفهومي و درست ميزانسن با بررسي سكانس‌هايي از فيلم پدرخوانده حاصل مي‌شود.

روایت کلاسیک

12:16
در اين بخش به رويكرد داستان‌پردازي كلاسيك پرداخته مي شود و شيوه داستان‌پردازي و ساختار آن، نوع اين روايت و روابط آن در صنعت فيلم بررسي مي شود.

روایت مدرن

14:58
در اين بخش روايت مدرن تعريف مي شود و به نوع نگاه اين نوع روايت و تفاوت‌هاي آن با رويكرد كلاسيك پرداخته مي‌شود؛‌اين بخش با بررسي چند فيلم كامل مي شود.

قهرمان و ضد قهرمان

10:10
در اين بخش مفاهيم قهرمان، ضد قهرمان،‌پروتاگونيست و آنتاگونيست توضيح داده مي شود و با بررسي مثال ها و داستان‌هايي سينمايي اين مفاهيم باز شده و توصيف مي شوند.

نظرات هنرجویان