تعداد اپیزودها
7
امتیاز دوره
قیمت دوره
799

ایل‌ناز آذری

ايل‌ناز آذرى متولد 1365 ديپلم فنى و حرفه‌اى از هنرستان گرافيك نور و داراى ليسانس طراحى صنعتى از دانشگاه الزهرا تهران است. ايل‌ناز غير از تدريس يوگا به صورت تخصصى، در رشته ى بازيگرى فعال است و از سال 1393 وارد اين عرصه شد و اكنون در اين زمينه حرفه‌اى فعاليت مى‌كند. يوگا به سبك آيينگر را از سال 1380 زمانى كه 15 سال داشت زير نظر خانم شهرزاد مشکاة از برترين اساتيد سبك آيينگر، آغاز كرد. سبك‌هايى همچون پاور يوگا و آشتانگا را زير نظر اساتيد ديگرى دنبال كرد اما بعد از چندين سال، درمان آسيب مزمن گردنش با تمرينات مداوم و علاقه‌ى او به تدريس، باعث شد سبك آيينگر را به صورت تخصصى دنبال كند.
ايل‌ناز داراى مدرك رسمى از فدراسيون ورزش‌هاى همگانى مى‌باشد. ورک‌شاپ‌هاى ارزشمندى را زير نظر اساتيد بين المللى گذرانده و همچنان دنبال مى‌كند. او معتقد است كه يوگا يك سبك براى زندگى ست و انجام آن نه فقط براى دوره اى كوتاه، بلكه براى رسيدن به يك شيوه‌ى نگرش است. غير از تمرينات مداوم يوگا، او به صورت پيوسته در حال مطالعه در درياى بيكران آناتومى انسان و شناخت بيمارى‌ها و آسيب هاست، تا بتواند با آموزش يوگا، كمكى هر چند كوچك ولى با ارزش به تك تك علاقمندان بكند.

محتوای دوره

برای مشاهده دوره بر روی عنوان هر مطلب کلیک کنید.

جلسه اول : اوتیتا تریکوناسانا

39:18
معرفی و آشنایی با ابزار، تمرین تنفس و تمرکز، تقويت عضلات پا، انعطاف هيپ و پشت پاها، تقويت مچ پا، تقويت عضلات قفسه سينه.
تمرین حرکاتی از جمله:
تاداسانا ،آدرهااوتاناسانا ،آدوموكاويراساناو... 

جلسه دوم : ويرابادراسانا 3

20:14
 تقويت عضلات ميانى ، تقويت استقامت پاها، تقويت عضلات دو طرف ستون فقرات 

جلسه سوم : اوپاويشتاكوناسانا

30:43
انعطاف هيپ، تقويت عضلات پا، تقويت عضلات كشاله ى ران
تمرین حرکاتی از جمله: باداكوناسانا،
دانداسانا و ...

جلسه چهارم : ناواسانا

31:27
تقويت عضلات تخته ى پشت، تقويت عضلات شكم، تقويت قفسه ى سينه
تمرین حرکاتی از جمله: مريچى آسانا شماره ٣ و پاسچى موتان آسانا

جلسه پنجم : هانوماناسانا

35:28
اوردواپراساريتا اكا پاداسانا
تقويت انعطاف عضلات كشاله ى ران و هيپ ، تقويت عضلات پا، تقويت عضلات زير شكم ،افزايش استقامت بدن ، استحكام ستون فقرات ، افزايش قدرت تعادلى
تمرین حرکاتی از جمله: ويراسانا
و پادانگوشتاسانا

جلسه ششم : پريقاسانا

21:32
تقويت ستون فقرات ، تقويت اندام هاى شكمى و لگنى

جلسه هفتم : اكاپاداراجكاپوتاسانا

27:03
تقويت عضلات شكمى و كمرى، تقويت عضلات ران و كشاله هاى ران ، تقويت ستون فقرات و باز كننده ى قفسه سينه
تمرین حرکاتی از جمله: ویراسانا و اوردوا دانوراسانا

نظرات هنرجویان