تعداد اپیزودها
21
امتیاز دوره
قیمت دوره
699

كيارش خداشناس

كيارش خداشناس
متولد 18 بهمن 1369 دانش‌آموخته‌ی موسیقی از دانشکده‌ی هنرهای زیبا، دانشگاه تهران. شاگرد اساتیدی چون جلال ذوالفنون، داریوش طلایی، مسعود شعاری، خسرو مولانا، علیرضا مشایخی، شاهین فرهت، هومان اسعدی، ساسان فاطمی، امیرحسین پورجوادی، امیر اسلامی، آرش تیموریان و تمام بزرگانی که به طور غیرمستقیم با مطالعه‌ و بررسی آثارشان از آن‌ها بسیار آموخته‌ام.

محتوای دوره

دانلود فایل ضمیمه
برای مشاهده دوره بر روی عنوان هر مطلب کلیک کنید.

جلسه اول - معرفی مجموعه و توضیحات

16:30

جلسه دوم - تئوری موسیقی، صوت‌شناسی

17:37

جلسه سوم - تئوری موسیقی، نت‌شناسی

34:59

جلسه چهارم - تئوری موسیقی، دیرند

37:54

جلسه پنجم - تئوری موسیقی، شناخت میزان

30:59

جلسه ششم - تمرین وزن‌خوانی و آشنایی با مترونم

14:19

جلسه هفتم - تئوری موسیقی، آشنایی با فواصل

36:18

جلسه هشتم - شناخت موسیقی دستگاهی ایران

31:29

جلسه نهم - معرفی ساز سه‌تار، آداب نگهداری و برخورد با ساز

29:34

جلسه دهم - آشنایی با تیونر و نحوه‌ی کوک کردن ساز

10:46

جلسه یازدهم - شیوه‌ی دست گرفتن ساز

18:43

جلسه دوازدهم - دست راست و شیوه‌ی مضراب زدن

30:04

جلسه سیزدهم -دست چپ و پرده‌شناسی سه‌تار

22:40

جلسه چهاردهم - دست چپ و معرفی پوزیسیون‌ها

29:38

جلسه پانزدهم - قطعه‌ی نوایی و آموزش نواختن قطعات از روی نت

15:28

جلسه شانزدهم - معرفی مضراب‌ها

22:53

جلسه هفدهم - تکنیک‌ها و حرکات دست چپ

08:18

جلسه هجدهم - قطعه زرد ملیجه

15:04

جلسه نوزدهم - تمرین دشتی

11:49

جلسه بیستم - رنگ شهرآشوب

13:47

جلسه بیست و یکم - تصنیف مرغ سحر، آموزش به شیوه‌ی شفاهی

22:18

نظرات هنرجویان