تعداد اپیزودها
26
امتیاز دوره
قیمت دوره
599

لطیفه لطیفیان

لطیفه لطیفیان متولد 1366، فوق لیسانس هنر و تکنولوژی از میلان ایتالیا، لیسانس هنرهای تجسمی تربیت معلم تهران
حدود 12 سال که در زمینه هنرهای تجسمی مشغول فعالیت و تجربه هستم و 8 سال سابقه تدریس دارم.

محتوای دوره

برای مشاهده دوره بر روی عنوان هر مطلب کلیک کنید.

مقدمه‌ای بر نقاشی‌خط

09:12
در این قسمت لطیفه لطیفیان اطلاعات اولیه‌ای درباره نقاشی‌‎خط یا کالیگرافی و موارد استفاده از این هنر را توضیح می‌دهد.

ابزار مورد نیاز

05:07
در این قسمت شما با ابزار مورد نیاز برای اجرا و تمرین نقاشی‌خط یا کالیگرافی آشنا خواهید شد.

سر قلم و ترسیم نقطه

03:35
در این قسمت شما نحوه استفاده از سر قلم، کار با تیزی و پهنای قلم و ترسیم نقطه را خواهید آموخت.

ترسیم حروف الف، ب، پ، ت، ث

03:26
در این قسمت شما ترسیم حروف الف، ب، پ، ت، ث را خواهید آموخت.

ترسیم حروف ج، چ، ح، خ

01:53
در این قسمت شما ترسیم حروف ج، چ، ح، خ را خواهید آموخت.

ترسیم حروف م، ع، غ

03:12
در این قسمت شما ترسیم حروف م، ع، غ را خواهید آموخت.

ترسیم حروف ل، ن

02:37
در این قسمت شما ترسیم حروف ل، ن را خواهید آموخت.

ترسیم حروف ی، ص، ض، ط، ظ

03:47
در این قسمت شما ترسیم حروف ی، ص، ض، ط، ظ را خواهید آموخت.

ترسیم حروف س، ش، ف، ق، و

05:30
در این قسمت شما ترسیم حروف س، ش، ف، ق، و را خواهید آموخت.

ترسیم حروف د، ذ، ر، ز، ژ، هـ

03:43
در این قسمت ترسیم حروف د، ذ، ر، ز، ژ، هـ را خواهید آموخت.

ترسیم حروف ک و گ

01:22
در این قسمت شما ترسیم حروف ک و گ را خواهید آموخت.

اتصال حروف ب، پ، ت، ث، س، ش، ص، ض، ی، ن به الف

04:19
در این قسمت شما اتصال حروف ب، پ، ت، ث، س، ش، ص، ض، ی، ن به الف را خواهید آموخت.

اتصال حروف ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ک، گ به الف

03:51
در این قسمت شما اتصال حروف ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ک، گ به الف را خواهید آموخت.

اتصال حروف ج، چ، ح، خ، ل، م، هـ به الف

03:50
در این قسمت شما اتصال حروف ج، چ، ح، خ، ل، م، هـ به الف را خواهید آموخت.

اتصال حروف ب، پ، ت، ث، د، ذ به ب

04:48
در این قسمت شما اتصال حروف ب، پ، ت، ث، د، ذ به ب را خواهید آموخت.

اتصال حروف ر، ز، ژ، س، ش، ص، ض، ط، ظ به ب

03:38
در این قسمت شما اتصال حروف ر، ز، ژ، س، ش، ص، ض، ط، ظ به ب را خواهید آموخت.

اتصال حروف ع، غ، ف، ق، و به ب

02:35
در این قسمت شما اتصال حروف ع، غ، ف، ق، و به ب را خواهید آموخت.

اتصال حروف ج، چ، ح، خ، ک، گ، ن به ب

05:51
شما در این قسمت اتصال حروف ج، چ، ح، خ، ک، گ، ن به ب را خواهید آموخت.

اتصال حروف م، ن، هـ، ی به ب

06:43
شما در این قسمت اتصال حروف م، ن، هـ، ی به ب را خواهید آموخت.

ترسیم کلمه مشهد

05:08
شما در این قسمت نحوه ترسیم کلمه مشهد و اتصالات بین حروف این کلمه را خواهید آموخت.

ترسیم کلمه همراه

02:31
در این قسمت شما با نحوه ترسیم کلمه همراه و اتصالات بین حروف این کلمه آشنا خواهید شد.

ترکیب حروف

04:09
در این قسمت شما با ترکیب حروف، کنترل فواصل، ترسیم درست حروف را تمرین خواهید کرد.

ترسیم جمله

03:36
در این قسمت شما ترسیم جمله، ترکیب کلمات و اتصالات و فواصل را تمرین خواهید کرد.

تبدیل جمله به فرم

03:33
در این قسمت شما خواهید آموخت که چطور جملات را در فرم‌های مختلف اجرا کنید.

اعراب

03:38
در این قسمت شما نحوه‌ی اجرای اعراب در نقاشی‌خط یا کالیگرافی را خواهید آموخت.

ترسیم حروف در دایره

08:47
در این قسمت شما نحوه‌ی اجرای حروف در قاب دایره را خواهید آموخت.

نظرات هنرجویان