تعداد اپیزودها
8
امتیاز دوره
قیمت دوره
699

نسیم باباسنگانی

نسیم باباسنگانی دیپلم گرافیک، فارغ‌التحصیل انیمیشن دو بعدی از جهاد دانشگاهی، واحد هنر، فارغ‌التحصیل موسیقی از دانشگاه علمی کاربردی، شرکت در مستر کلاس نقاشی از پاریس ، فرانسه 2010، شــرکت در مســتر کلاس نقــاشی آبســترکت و رنــگ شــناسی از ایتالیــا ،فرانســه 2013.
تدریــس نقــاشی ، طراحــی و رنــگ شــناسی از 2003 تا کنون، تدریــس نقــاشی آبرنگ در آموزشــگاه تجســمی «میــرک» 2004 تا 2007، مدیــر هنــری و مجــری پــروژه نقــاشی موســیقی در گــروه موســیقی اخــرا در رایزنــی فرهنگــی ایــران در پاریــس و ســفارت ایــران در هلنــد ،لاهــه سال 2010، طــراح کتــاب «چشــم انــداز» پارتیتورهایــی بــرای ســنتور نــوازی سال 2013، طــراح پوســترهای رایزنــی فرهنگــی ایــران در پاریــس سال 2010 تا 2012، انتخاب و چاپ و ثبت ملی 14 اثر نقاشی و گرافیک در کتاب سال گرافیک "بابان" سال 2014، مــدرس کتابهــای طراحــی ســیاه ســفید و رنگــی وزارت ارشــاد، مــدرس نقــاشی آبرنــگ در آموزشــگاه حــوض نقــاشی سال 2019، مشــاور هنری و طراح شرکت پــارس مایا سال 2019، شرکت در نمایشگاه "100 اثر" گالری گلستان و فروش آثار.

محتوای دوره

برای مشاهده دوره بر روی عنوان هر مطلب کلیک کنید.

معرفی ابزار اولیه آبرنگ

12:39
در این قسمت با ابزارهای مختلف آبرنگ شامل انواع قلم، انواع رنگ‌،‌ انواع مقوا و ابزار مورد نیاز برای شروع کار آشنا خواهید شد.

ایجاد بافت

07:51
در این قسمت نسیم باباسنگانی به شما نحوه ایجاد بافت با متریال‌هایی مثل نمک، رنگ زدن و ایجاد بافت با الکل یا استون، ایجاد بافت با سلفون، ایجاد بافت با دستمال و .... را خواهد آموخت.

تکنیک‌های اصلی آبرنگ

04:32
در این قسمت با تکنیک‌های مختلف آبرنگ که شامل خیس در خیس، خشک در خیس، خیس درخشک و خشک در خشک آشنا خواهید شد.

رنگ‌شناسی پایه در حین کار

14:15
در این قسمت نسیم باباسنگانی به شما نحوه تشخیص رنگ و یک تکنیک ساده برای بدست آوردن رنگ را خواهد آموخت.

تکنیک لکه‌گذاری

15:07
در این قسمت با انواع لکه‌ها شامل لکه‌های عمودی و لکه‌های مقطر و تکنیک خطی آشنا خواهید شد.                                                             

تکنیک‌های قلم

07:07
در این قسمت نسیم باباسنگانی به شما از تاثیرات قلم در آبرنگ و نحوه دست گرفتن آن صحبت خواهد کرد.

تکنیک ماسکه

19:43
در این قسمت درباره میسکیت و نحوه و اثر آن بر روی نقاشی صحبت خواهیم کرد.

تشخیص رنگ به صورت چشمی

32:18
در این قسمت با شما به بررسی یک عکس و نحوه پیدا کردن و انتخاب رنگ می‌پردازیم.

نظرات هنرجویان