تعداد اپیزودها
13
امتیاز دوره
قیمت دوره
599

راوین خسروی

مشاور و استراتژیست برند
مدرس دوره‌های مدیریت برند
مدیریت تبلیغات، استارتاپ برندینگ، اینفلوئنسر مارکتینگ
DBA (Doctorate Business Administration) | Iran
MBA (Master Business Administration) | Istanbul
Brand Management | Alliance, Canada
Advertising Management |Oxford Academy

محتوای دوره

برای مشاهده دوره بر روی عنوان هر مطلب کلیک کنید.

قسمت اول

14:23

قسمت دوم

09:05

قسمت سوم

06:36

قسمت چهارم

03:40

قسمت پنجم

03:39

قسمت ششم

06:39

قسمت هفتم

05:12

قسمت هشتم

04:32

قسمت نهم

06:09

قسمت دهم

03:40

قسمت یازدهم

08:12

قسمت دوازدهم

03:34

قسمت سیزدهم

04:02

نظرات هنرجویان