تعداد اپیزودها
13
امتیاز دوره
قیمت دوره
399

رضا هاشمی

رضا ستارزاده هاشمی، وكيل پايه يك دادگستری، عضو كانون وكلای دادگستری مركز، كارشناس ارشد حقوق خصوصی

محتوای دوره

برای مشاهده دوره بر روی عنوان هر مطلب کلیک کنید.

اهمیت و ضرورت نوشتن قرارداد

07:25
در این قسمت رضا هاشمی با شما از اهمیت و ضرورت نوشتن قرارداد در هر کاری صحبت خواهد کرد. 

عنوان و طرفین قرارداد

12:31
در این قسمت روش چگونگی تنظیم یک قرارداد را به شما خواهیم آموخت.

موضوع قرارداد

09:29
در این قسمت به چگونگی بیان موضوع قرارداد یا به عبارتی شرایطی که طرفین قرار داد باید روی آن توافق کنند خواهیم پرداخت.

شروط و تعهدات در قرارداد

11:34
در این قسمت به بررسی و نحوه بیان شروط و تعهداد در قرار داد خواهیم پرداخت.

ضمانت اجراء

06:01
در این قسمت به نحوه نوشتن ضمانت اجراء و ضمانت اجراء شروط در قرار داد خواهیم پرداخت.

حق فسخ

05:51
در این قسمت به چگونگی بیان فسخ یا احاله قرار داد خواهیم پرداخت.

مرجع حل اختلاف و قوهٔ قهریه

07:52
در این قسمت به شما نحوه بیان مرجع حق اختلاف و قوهٔ قهریه در قرار داد را خواهیم آموخت.

قرارداد‌های پرکاربرد

09:21
در این قسمت مروری به قرارداد‌های پر کاربرد خواهیم داشت.

نحوه تنظیم قرارداد کار

14:40
در این قسمتنحوه تنظیم  چند نمونه قرار دادکار مانند قرارداد مشاوره، پیمان کاری، استخدام یا ساعت معین آموزش داده می‌شود و نکاتی که کارفرما و کارمند (کارگر) باید در قرارداد لحاظ نماید مورد بحث و بررسی واقع می‌گردد.

نحوه تنظیم قرارداد هنری

17:51
در این قسمت با نحوه تنظیم قراردادهایی که مربوط به آثار ادبی و هنری بوده آشنا شده و قوانین و مقرارت مربوط به حقوق مالکیت فکری و معنوی مورد بحث و بررسی واقع می‌گردد.

نحوه تنظیم اجاره‌نامه اماکن مسکونی و تجاری

14:46
در این بخش نحوه تنظیم قرارداد اجاره برای اماکن با کاربری مسکونی و اماکن برای کاربری تجاری مورد بحث و بررسی واقع می‌گردد و نکات ضروری قرارداد اجاره به مخاطبین آموزش داده می‌شود.

قوانین مربوط به صدور چک

28:35
در این قسمت به قوانین و مقرارت مربوط به اسناد تجاری (چک و سفته) می‌پردازیم و قوانین مربوط به صدور چک بر اساس قانون جدید را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم.

نحوه تنظيم مبايع‌نامه املاك مسكونی

27:52
در اين دوره آموزشی به نحوه تنظيم قرارداد خريد و فروش املاك مسكونی آشنا می‌شويم و نكات لازم و ضروری كه خريدار و فروشنده بايد در قرارداد لحاظ نمايند را آموزش می‌دهيم.

نظرات هنرجویان